engraved dreams

13 string koto

(video optional)
(1999)
15 min
video: Fuyuki Yamakawa
Edition Juliane Klein

performances

  • world premiere: Keiko Hisamoto, Monzennaka-Hall Tokyo, 2000
  • German premiere: Makiko Gotô, EKÔ-Haus Düsseldorf, 2003
  • additional performances: Tachikawa Performing Arts Festival, Tokio/OAG-Halle Tokio

recordings

  1. private production, Keiko Hisamoto 1999

Keiko Hisamoto, Tachikawa Performing Arts Festival 2002 © Akira Kitazawa